GL    Photography for Arts and Culture
myJukeBox
ALMA MATER     KFKI     GLOBE MASTER     OWLS     PHOTOWALKING
 In order to animate: hover/tap the center of the pictures, or labels here around!
For Desktop Users: If you want to observe the animation, don't move the mouse until animation has finished! Google Chrome is strongly recommended.
 mySelection of higher resolution photos 
Don't move the mouse until animation has finished!
  Let's go phOtoWaLkin'!  
 
 photOWaLkin'
in Slideshow 

 Hungary
Culture Photography 
    Don't move the mouse until animation has finished! Don't move the mouse until animation has finished!
Randomly selected slideshows
 

Alma Mater

Újbudai Gimnázium   Újbudai Gimnázium

A József Attila Gimnáziumba jártam, a mai Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium helyére, a Feneketlen tóval szemben. (A JAG ma a Móricz Zsigmond körtérnél van.) – A 2017. november 10-én tartott érettségi találkozónk alkalmából csináltam egy   "Aktualizált érettségi tablót, melyet mindenegyes megjelent osztálytársamnak - nyomtatott formában - odaadtam.

 

I attended the József Attila Gymnasium in Budapest 11th district, near the Bottomless Lake. It was housed in the building of the Cistercian Gymnasium of St. Emeric. (Today JAG is located at Móricz Zsigmond square.) – On the occasion of our homecoming held on November 10, 2017, I made an  "Updated class photo, and presented a printed version to each of my classmates.

 

University

Technical University
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Villamosmérnöki Karának Elektronikus Ágazatán szereztem diplomát. I graduated from the Technical University Budapest as electronic engineer.
 

Central Research Institute for Physics - KFKI

KFKI main entrance
 
Több mint 20 éven át dolgoztam a Központi Fizikai Kutató Intézetben, a KFKI-ban. Témavezetőként, majd önálló tudományos osztályvezetőként párhuzamos számítógép-architektúrák és nagysebességű adatátviteli rendszerek (szakzsargonban: buszrendszerek) kutatás-fejlesztésével, ill. TPA ('Tárolt Programú Analizátor') számítógépek fejlesztésével foglalkoztam. A 32-bites X-bus architektúrájú TPA-11/4xx és TPA-11/56x számítógép-családok megvalósításában vettem részt. A TPA-11/440-et, melynek projektvezetője voltam, sok éven át alkalmazták a Paksi Atomerőműben is.   For more than 20 years I worked for the Central Research Institute for Physics (KFKI) as a computer research engineer, later as head of department. My research area was focussed on parallel computing architectures, high speed data transfers (busses), and also on the development of TPA computer systems. I took part in the design and implementation of several models of the TPA-11/4xx and TPA-11/56x computer families.  The TPA-11/440 (I led the team) was also used at the Paks Nuclear Power Plant for several years.
A TPA-11/440 fejlesztéséért és alkalmazásba viteléért Intézeti díjat kaptunk. A díjjal járó kisplasztika Borsos Miklós alkotása. A teljes méretért húzd az egeret (koppints) a zöld szaggatott vonallal határolt alábbi kép fölé !   The Institute (Jánossy) Prize was granted to our team for the TPA-11/440 project. See the photo of the prize medal here below! The medal was made by Hungarian sculptor and medallist Miklós Borsos. Hover/tap the green dashed image here below for full size!
GD71-TPA70         KFKI TPA-11/440   
KFKI Jánossy-díj KFKI Intézeti díj KFKI Jánossy-díj KFKI Jánossy-díj
     
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság Informatikatörténeti Fórum    
TPA-11 történet   Tárolt Programú Analizátor    
Britishpedia Yearbook 2020  Britishpedia   
A piece of cloud
"Felhő-darabka" - MTA KFKI WIGNER DATA CENTER - "A piece of cloud"    
     

Globe Master

Egy német partnerrel céget alapítottunk Globe Számítástechnikai és Külkereskedelmi Kft. néven, mely ma már 100%-os magyar tulajdonban van és neve:  Globe Master Kft.  A cég egyik tulajdonosa vagyok.

 

We established a German-Hungarian private company under the name of Globe Computing and Foreign Trade  Ltd.,  which is now in 100% Hungarian property, and the name is  Globe Master Ltd.  I am one of the owners of the company.

Ma már a napi munkákat Szabolcs fiam irányítja. Az esetek nagy részében az ő kezében vannak a stratégiai döntések is.   My son Szabolcs is actively involved both in the daily management and the strategic decision making.
  Fő profiljaink       Our main profiles
 • Plasztik kártyák tervezése-nyomtatása, nagysorozatú gyártása
 • Kódolás, programozás, perszonalizálás
 • Kártyanyomtatók és tartozékok viszonteladása
 • Digitális nyomtatás széleskörű választékkal
 • UV nyomtatás

Intelligens kártyákkal és UV nyomtatással egy biztonságos és színes világért!

 
 • Design & print (smart) plastic (ID) cards
 • Secure Card Issuance - coding, programming
 • Distribution of card printers and accessories
 • Digital printing on wide range of materials
 • UV printing

With intelligent cards and UV printing for a secure and colourful world!

MTESZ

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségének (MTESZ)  informatikai szakértője voltam sok éven át, főként az internet szolgáltatás, a web-kommunikáció, valamint a Microsoft együttműködés területén.

 

As a consultant, I joined the Federation of Technical and Scientific Societies (MTESZ), where I was mainly responsible for the internet connection, the web-communication and the cooperation with Microsoft Corporation.

Részt vettem a Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT) ECDL programjában, oktatóként és vizsgáztatóként egyaránt. Több mint ezer hallgatót tanítottam, ill. vizsgáztattam.   As both teacher and examiner, I took part in the ECDL informatics education programme, managed by John Neumann Computer Society in Hungary. I held courses and examinations for more than one thousand students.
     
     

Baglyok

  OWLs
myOWLS
myOWLS
Hover/tap to restore and for larger picture!  

myOWLS
Hover/tap to restore and for larger picture!  

Az itt-ott felbukkanó Baglyok láttán felmerülhet a kérdés, vajon kedvelem-e a baglyokat; nos, igen, sőt nagyon, sőt gyűjtöm is őket ezüst, bronz, üveg, fa, pénzérme, bélyeg, grafika, stb. formában. Már több mint 400 darabos gyűjteményem van. Kérlek, szólj, ha valahol találsz egy szép példányt!

 

Having a look at the OWLs on several web pages you may ask if I like OWLs – yes, I DO and collect them in several forms: silver, bronze, glass, wooden, coin, stamp, graphics, etc. My collection consists of more than 400 pieces. Let me know, please, if you find a nice piece!

Hogyan tudják a Baglyok elforgatni a fejüket 270 fokkal?
Néhány Baglyom még ennél is többet tud.  Húzd az egeret (koppints) a képekre!
How can Owls rotate their heads 270 degrees? 
Some of my OWLS can do even more! Try it by hovering/tapping the images!

Hover/tap these images here below for transformation!
NOTE for PC Users:
If you want to observe the animation, don't move the mouse over the image until transformation has finished! It may take a few seconds. Take it easy!
     
myOWLS' Mottos:
 • Who are my OWLs? They are the way to knOWLedge.
 • Open the Way to Linking the Scenes! See  GLobePhoto.net 
 • my OWLS help you find cute knOWLedge Sources.
 • be Orderly, but be on the Wing, and also be Lucky!
 • Open the Windows to Learn! See  myOWLS' Quiz 
 • Open the Window for the Lyrics of the Song! See my  Jukebox 
 • phOtoWalk and Learn! See  GLobePhoto.hu 
 • If a stone-OWL was thrown at you, throw back some bread in return.
Mottóim:
 • A Baglyaim elvezetnek a tudáshoz.
 • Teremts kapcsolatot a helyszínek között!
 • Baglyaim segítenek abban, hogy igazán jó inFOrrásokat találj.
 • Légy pontos, fegyelmezett, de szárnyalj! Legyen szerencséd is!
 • Nyisd ki a tudás ablakait!
 • Nyiss ablakot a dalok szövegéhez!
 • Sétálva fotózz, miközben sok mindent megtudhatsz!
 • Ha megdobnak egy kőbagollyal, visszadobom kenyérrel.
 
Private
4G
Hover/tap the images here around for animation!     
Ha meglátogatsz bennünket, ne felejtsd el megnézni a Szent István intelmei c. freskót Újbudán, a Bartók Béla út 79. ház Ulászló utcai falán!   If you visit us, do not miss having a look at Hungarian King St. Stephen and his son on the wall of the house in Budapest 11th district, where Globe Master's main office is located.
Szent István freskó
Hover/tap the images! - NOTE for Desktop users: Don't move the mouse until animation has finished!
4G   4G
   

Családom, 4 Unokámmal együtt, valamint barátaim segítenek a Baglyok gyűjtésében, rendezgetésében, fotózásában. 2020-ban népszámlálást tervezünk.

 

My family, my friends - together with my 4 Grandchildren - help in collecting and maintaining the OWLs. We plan to hold a population census in 2019.

 
1980
               1980            1980               1980   1980

Hover/tap the images!

Univ. students in Dayton, Ohio, 1933
Számomra fontos régi kép  Teljes méretben  This old photo above is very important to me  Full size 
Egyetemi végzős csoportkép, Dayton, Ohio, 1933; a kép egyik érdekessége, hogy a felső sor bal- és jobboldalán lévő úriember egy és ugyanaz a személy. (Apám elmondása szerint egy Írországból jött hallgató.) Photo of graduate students, Dayton Ohio, 1933; note that the man standing on the left and on the right of the upper row is the same person. (My father said he was an Irish student.)
 
Körvacsora Barátokkal   "Recycling dinner" with Friends

Négy gimnáziumi barát, alfabetikus sorrendben: Bicskey Gábor festőművész-rajztanár, Csipkés József művészbarát-gépészmérnök, Lőrincze Géza független bagolygyűjtő, valamint Papp György tanár-filozófus 1987 tavaszán összejöttek egy kora esti vacsorára a XII. ker. Németvölgyi úti Makk Hetes étteremben. A kulináris élvezetek közben egyikük fejéből kipattant egy ötlet, miszerint legyen rendszeres a találkozás az alábbi feltételek szerint:

 • a vacsora minden második hónap harmadik csütörtökén legyen;
 • ugyanabba a vendéglőbe csak egyszer lehet menni;
 • a mindent fizető vendéglátó egy adott sorrendű körforgás szerint változik;
 • a helyet a vendéglátó előző este fedi fel a mit sem sejtő többieknek.
 

Four college friends: Gábor Bicskey artist and drawing-master, József Csipkés art-loving enginee, Géza Lőrincze independent OWLoving OWL-collector and György Papp teacher-phylosopher  got together for a dinner in the spring of 1987, in Makk Hetes restaurant on Németvölgyi street, Budapest 12. district. While having the dinner one of the friends proposed to repeat this kind of pleasure in the following way:

 • the dinner is held on the third Thursday of every second month;
 • visiting the same restaurant once more is not allowed;
 • the person of the host is always changed in a fixed recycling order;
 • the place of the restaurant is revealed by the host the night before.
Innen kapta a nevét a körvacsora, melyről egy bölcsészhallgató disszertációt is írt az 1990-es évek első felében. Több mint száz vendéglőt látogattunk meg.
A meglátogatott éttermek listája 
These culinary events have been called "Recycling dinner". A dissertation was also made on these topics by an arts student in the first half of the 1990's. We visited more than one hundred restaurants.
List of the visited restaurants 
 

Fotóséták

  phOtoWaLking
    Open the Way to Linking the Scenes Teremts kapcsolatot a helyszínek között! myOWLS' Gallery is dedicated to my Grandchildren
      contact:  Geza Lorincze 
Click for details after image has been downloaded here below!
 
   4ArC.hu
4ArC.hu 4ArC.hu
 
  SEE and LEARN MORE with mySELECTED PHOTOS! 
  SLIDESHOW ALBUMS withHIGH RESOLUTION PHOTOS!         
GLobePhoto.net

 4ArC.hu 

 4G.owl.hu 
 GLobePhoto.hu 

 PhotoMaster.hu 

 GLobePhoto.net 

 Best.GLobePhoto.net 

 Budapest-Hungary.hu 

 mySlideShows&WebGalleries 

Would you like to set my photos in motion?  
 Photo-Sight.Arts-Culture-Photography.net 

 Hungary-Culture-Photography.GLobePhoto.net 

 Hungary-Budapest-sights-culture.GLobePhoto.hu 


Open the Way to Linking the Scenes ® Teremts kapcsolatot a helyszínek között!

 
mySlideShows Albums                mySights of Budapest
 
 Architecture & Sculpture Buildings, Churches, Statues, Memorials 
myPhoto           
Parliament.owl.hu                  
A fotóimat újabban Albumokba rendezem, ahol  háttérzene  is választható. Ha valamelyik képem elnyeri tetszésedet, és szeretnél egy nagyobb felbontású változatot, az éppen vetített kép bal alsó sarkában megjelenő azonosítóval hivatkozhatsz rá. (pl. 2017-30-07P) My recent photos have been arranged in Albums with optional  background music .  If you would like to have a higher resolution version, please refer to the photo by sending its ID number seen in the bottom left section of that one just being projected.  (e.g. 2017-30-07P)
Albumaim folyamatosan bővülnek. Látogasd meg rendszeresen a  4ArC.hu  és/vagy a  DiA.owl.hu  webhelyet!   My Albums are being continuously extended. See regularly  4ArC.hu  and/or  DiA.owl.hu 
Az Albumok WEB GALLERY menüpontjában a fotók a hagyományosan elrendezett, rögzített formában, diavetítés (slideshow) nélkül, tekinthetők meg. A kis kép sorszámára hivatkozz!   In the WEB GALLERY menu  of the Albums you can see the photos in conventional fixed structure, without slideshow. Please refer to the number of the thumbnail version!
Email címem:  Geza.Lorincze@gmail.com    Looking forward to your email to:  Geza.Lorincze@gmail.com 
 
  mySights of Architecture & Sculpture 
The easiest way to finding our sites is to use the keywords globe owl photography , or sightseeing culture photography .
        contact:  Geza Lorincze   
                  GL